top of page

PERSONVERNERKLÆRING FOR NMS EIENDOMMER AS


Behandling av personopplysninger i NMS Eiendommer AS


Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss blant annet ved å gjøre bestillinger på våre nettsider eller motta vårt nyhetsbrev, vil NMS Eiendommer AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er NMS Eiendommer AS ved Pelle Wister- Kontaktinformasjonen til NMS Eiendommer AS er: 


Adresse: Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger
E-post: perkw@nms.no
Telefon: 450 34 053
Organisasjonsnr.: 918 197 087


For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte epost og telefon til personvernansvarlig. 

 

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 


1.    Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 

2.    Besvare og motta henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 

3.    For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies), Google Analytics og Facebook pixel. Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her link. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt. 
 

4.    Registrering av leie, kjøp og andre bookinger. Her benyttes telefonnummer, navn, adresse, alder og kjønn. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
 

5.    Ved betaling på våre nettsider vil følgende betalingsinfo lagres, kortnummer, utløpsdato, navn på kortholder og cvv-nummer. Behandling av personopplysningene skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
   

 

2.Utlevering av personopplysninger til andre 


Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 


NMS Eiendommer AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss hovedsakelig av følgende databehandlere per i dag: 


•    Google (Google Analytics)
•    Facebook (Facebook Pixel)
•    Stripe (payment system)
•    Wix.com
•    Ascend (outreach marketing tool)


All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 


3.    Lagringstid 


Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. 

 


4.    Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 


Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.   


For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på epost. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 


Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss.

 

Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på epost. 

 


5.    Klager


Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.


Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. 

 


6.    Endringer


Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 

 

bottom of page