top of page
Header.jpg

Nyskaping

Bli kjent med Allèen, vår visjon for et område for høyskole og byutvikling i ærverdige og vakre omgivelser.

Allèen – 30 mål storkvartal

Februar 2019 starter NMS Eiendommer reguleringsarbeidet av det vi har gitt arbeidstittelen Allèen, et helhetlig 30 mål stort storkvartal omgitt av Misjonsveien i øst, Seehusens gate i sør, Lars Dahles vei i vest og boligkvartaler mot nord.

Næring, høyere utdanning, boliger

Nordre del videreutvikles med ambisjon om å være høyskoleområde for VID sin samlede campus i Rogaland fra 2022. I tillegg ses andre funksjoner som styrker dette området. Henvendelsen mot Misjonsveien styrkes som hovedinngang til området. Det legges opp til et busstopp hvor man får følelsen av å stige av direkte inn på den nye campusplassen.

bottom of page