top of page

Marie Føreids hus (Trehuset)

Ærverdig bygg med tydelig historisk kraft: Misjonsmarka 10


Den eldste bygningen på området, Marie Føreids hus, Misjonsmarka 10, er tegnet av arkitekt Fritz Von der Lippe, som også tegnet St. Petri kirke. Marie Føreides hus sto ferdig i 1864.


Husets navn

Marie Føreid (1861-1940) var en pioner i det norske misjons- og omsorgsarbeidet blant spedalske på Madagaskar i mer enn 30 år. Hun ble tildelt kongens fortjenestemedalje i gull i 1912, og var ridder av den franske æreslegionen.


Ønsker du å leie?

Det ærverdige trehuset har i mange år vært et senter for utdanning. Hvert semester fylles huset med liv og røre og unge fra flere deler av verden. Studenter og stipendiater knyttet til VID vitenskapelige høyskole leier rom her, men det kan også være rom for deg!

Vi ønsker fortrinnsvis studenter eller unge i full jobb fra omkring 20 – 35 år. Huset er stort og det kan også være rom for andre aktører.


Arealer:


  • U. etg. 187 m2

  • 1. etg. 230 m2

  • 2. etg. 230 m2

  • 3. etg. 190 m2


Kontakt: Trond Vigesdal, trond.vigesdal@nms.no


Bruk og rehabilitering

Huset gjennomgikk for noen år siden en full antikvarisk rehabilitering av fasader, tak og vinduer, mens det innvendige ikke ble tatt i denne omgang. I 2018/ 2019 pågår planleggingsarbeid med tanke på fortsatt transformasjon. Huset vil bli tilrettelagt med moderne og funksjonelle løsninger, hvor vi tar vare på historien, men også oppdaterer bygget slik at det kan fungere i henhold til dagens forskriftskrav og gi brukerne et optimalt arbeidsredskap.

Det Norske Misjonsselskap vurderer også å ta i bruk bygget til kontorer for sitt verdensomspennende arbeid i å forkynne evangeliet, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom.

AREAL TIL LEIE


U. etg. 187 m2

1. etg. 230 m2

2. etg. 230 m2

3. etg. 190 m2

Kontakt: Trond Vigesdal, trond.vigesdal@nms.no


AREAL

837 m2, over 4 etasjer

bottom of page