top of page

My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Nygaten Forsamlingshus

Nygaten Forsamlingshus

Nygatens Forsamlingshus ligger midt i Stavanger sentrum, i Nygata 11. Dette forsamlingshus skal angivelig være ett av landets eldste aktive bedehus i Norge.


Husets historie


Reist av haugianere og brødrevenner – men uten eiere

21. april 1846, fikk haugianerne og Brødremenigheten i Stavanger reist dette huset som da bar navnet "Nygadens Opbyggelseshus". Det var et resultat en raskt voksende frivillig kristelig lekmannsvirksomhet i en hurtig voksende by. Førende grupperinger i byen var haugianere og brødrevenner som inntil da hadde holdt sine samlinger i private hjem og i sjøhus. Nå var disse blitt så tallrike at behovet for et felles større samlingslokale var påtrengende. Særlig haugianerne fryktet at en spredning av virksomheten på flere samlingssteder kunne føre til splittelser i bevegelsen. I 1842 var Stavanger blitt hovedsete for det nystiftede Norske Misjonsselskap, som var dannet som et fellestiltak av haugianere, brødrevenner, presteskap og kirkefolk, og som også hadde behov for et møtelokale.


Huset ble oppført med bidrag fra i alt 105 navngitte konstituenter. Det ble ikke etablert som en stiftelse eller ved eierforhold til en organisasjon, men simpelthen testamentert av de 105 husbyggerne, til, som man uttrykte det den gang, «christeligsindende, opbyggelsessøgende Venner i Stavanger By og Omegn, der med os bekjende sig til den evangelisk lutherske Kirkes Lære». Enhver som definerte seg som en slik ‘Venn’, kunne delta med stemmerett på årsmøtene for bl.a. å velge de syv medlemmene som utgjorde husstyret. Av de 105 konstituentene er det interessant å notere at åtte var kvinner.


Bibel, bønn og salmesang – men ikke kirkeerstatning

Hovedformålet med huset var å fremskaffe et lokale til møter hvor bibellesning, bønn, enkle andaktsbetraktninger og salmesang var de sentrale elementene. Det ble i testamentet uttrykkelig presisert at denne virksomheten på ingen måte skulle stå i konkurranseforhold eller være noen erstatning for de offentlige gudstjenestene. Men lokalet kunne leies ut også til andre formål som f.eks. måteholdsmøter eller skoleundervisning. For misjonsmøter ble det imidlertid fastslått at «ingen Betaling fordres».


250 personer – og leilighet for Agtværdig Familiefader

Huset ble innredet som et etter datidens målestokk rommelig møtelokale med galleri og plass til opp mot 250 personer. Det ble anlagt et enkelt kjøkken i bakre ende av huset, og ut mot Nygaten ble det innredet lokale for utleie til butikk. I andre etasje over butikken ble det innredet en familieleilighet for «en agtværdig Familiefader» som skulle fungere som kombinert husbestyrer og vaktmester.


Viktig møtested … før de andre bedehusene bygges

Virksomheten i Nygatens Forsamlingshus kom umiddelbart i gang etter formålet. For Stavangers befolkning var det et viktig møtested i en tid med få andre fellesarenaer. Møteformene endret seg selvsagt i takt med tiden, men eierskapsforholdet og testamentstatuttene forble uendret i 170 år. Men etterhvert som byen vokste, endret også det kristelige organisasjonslandskapet seg. Haugianerne forsvant etter hvert som egen gruppe, brødrevennene bygde et eget forsamlingshus på Løkkeveien, Indremisjonen fikk sitt bedehus i Brødregaten, Misjonsselskapet sitt i Asylgaten, og presten Lars Oftedal bygde sitt Betanien bedehus i Vaisenhusgaten. Nygatens Forsamlingshus fortsatte likevel som et felleslokale for kristen møtevirksomhet uten tilknytning til noen spesiell organisasjon, med oppbyggelige møteserier, basarer, juletrefester, foreningssamlinger og mye annet. Fra 1970-årene og frem mot nåtiden avtok aktiviteten sakte, men sikkert. Behovet for et felleskristelig møtelokale av Nygatens forsamlingshus’ beskaffenhet og størrelse forsvant etter hvert til fordel for de aktiviteter som i denne perioden oppstod i tilknytning til nye arbeidskirker i bydelene og mer moderne forsamlingshus med eid av ulike kristelige organisasjoner. I 2016 ble Nygatens Forsamlingshus derfor etter beslutning i styret og i henhold til testamentet fra 1846 overdratt til Det Norske Misjonsselskap.

Sommerveita

Sommerveita

Til leie: Forsamlingslokale og møterom ved Torget i Trondheim.


I Det Norske Misjonsselskaps eiendom i Sommerveita 4-6 har vi for leie kurs- og forsamlingslokaler med tilstøtende kjøkken og garderobefasiliteter i øverste etasje i vår eiendom. Denne leies ut til enkeltkunder, bedrifter, foreninger og lag.


Forsamlingssal/møtesal

Salen er 350 m2 stor og har lyse vinduer, med en scene i kortenden som er 40 m2 stor. Det er plass til 100 personer i salen. Standard oppsett i møtesalen er småbord. Den er enkelt utstyrt med trådløs mikrofon pluss en sangmikrofon og projektor.


Møterom: I forlengelsen av møtesalen finner man et møterom som deles av fra møtesalen med skyvevegger.


Kjøkken: I etasjen disponerer leietaker et enkelt kjøkken med det aller mest nødvendige utstyret. Leietaker kan bestille mat fra ekstern leverandør. Forslag til leverandører: Prima, To kokker, Culinarium.


Serveringssone: Utenfor salen finner man et område som kan benyttes til bevertning. Området kan møbleres etter eget ønske. Dette arealet er 50 m2.


Renhold: Ordning for renhold avtales. Ekstra bord og stoler: I lagerrom finnes det 17 bord av størrelse 120 x 75 cm til fri benyttelse. Ekstra stoler.


Ved ønske om leie

Ta kontakt for tilbud enten du har et enkeltarrangement eller du ønsker å booke for en serie arrangementer eller et kurs over flere datoer.


Forespørsel

For forespørsel om leie, ta kontakt med: sommerveita@gmail.com  tlf 72 42 82 30.

Nedre Storgate 31

Nedre Storgate 31

Til leie! Prisgunstige og fleksible lokaler i kontorfellskap – sentralt på Bragernes.


Nedre Storgate 31 ligger sentralt på Bragernes med kun et par minutters gange til gågaten. Bygget er oppført i 4 etasjer med teglstein og glassfasade ved inngangspartiet.

De ledige lokalene er på ca 230 m2. Seksjonen består i dag av 6 kontorer i ulik størrelse, med kjøkken, toaletter og lager, samt et stort samlingsrom / møterom til felles benyttelse. Hver leietaker har individuelle kontorer og deler fellesrommene.

Mulighet for profilering på fasaden.


Hvem kan det passe for?

Leietaker er kanskje en mindre bedrift eller en organisasjon. Lokalene kan brukes til kontor / rådgivning / mindre næring / servicevirksomhet etc.


Andre leietakere i seksjonen i dag

Det Norske Misjonsselskap leier i dag deler av seksjonen til sine ansatte med arbeid innenfor misjon, leirsted og gjenbruk.

Leietakere ellers i bygget er: Amadeus Musikk, Salong La Femme, Clinique 911, Sentrum Legekontor mfl.

Eiendommen forvaltes av Zenith Eiendom, med egne forvaltere, driftspersonell og vaktmestre.


Ta kontakt / visning

Kontakt NMS Gjenbruk, som har kontor i seksjonen, ved Turid Øyre Øygard, telefon 40 40 60 40. Forespørsel om leie rettes til utleier: NMS Eiendommer as v/ Trond Vigesdal, trond.vigesdal@nms.no, mobil 957 50 857.

Marie Føreids hus (Trehuset)

Marie Føreids hus (Trehuset)

Ærverdig bygg med tydelig historisk kraft: Misjonsmarka 10


Den eldste bygningen på området, Marie Føreids hus, Misjonsmarka 10, er tegnet av arkitekt Fritz Von der Lippe, som også tegnet St. Petri kirke. Marie Føreides hus sto ferdig i 1864.


Husets navn

Marie Føreid (1861-1940) var en pioner i det norske misjons- og omsorgsarbeidet blant spedalske på Madagaskar i mer enn 30 år. Hun ble tildelt kongens fortjenestemedalje i gull i 1912, og var ridder av den franske æreslegionen.


Ønsker du å leie?

Det ærverdige trehuset har i mange år vært et senter for utdanning. Hvert semester fylles huset med liv og røre og unge fra flere deler av verden. Studenter og stipendiater knyttet til VID vitenskapelige høyskole leier rom her, men det kan også være rom for deg!

Vi ønsker fortrinnsvis studenter eller unge i full jobb fra omkring 20 – 35 år. Huset er stort og det kan også være rom for andre aktører.


Arealer:


  • U. etg. 187 m2

  • 1. etg. 230 m2

  • 2. etg. 230 m2

  • 3. etg. 190 m2


Kontakt: Trond Vigesdal, trond.vigesdal@nms.no


Bruk og rehabilitering

Huset gjennomgikk for noen år siden en full antikvarisk rehabilitering av fasader, tak og vinduer, mens det innvendige ikke ble tatt i denne omgang. I 2018/ 2019 pågår planleggingsarbeid med tanke på fortsatt transformasjon. Huset vil bli tilrettelagt med moderne og funksjonelle løsninger, hvor vi tar vare på historien, men også oppdaterer bygget slik at det kan fungere i henhold til dagens forskriftskrav og gi brukerne et optimalt arbeidsredskap.

Det Norske Misjonsselskap vurderer også å ta i bruk bygget til kontorer for sitt verdensomspennende arbeid i å forkynne evangeliet, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom.

Hans Rabeonys hus (Murhuset)

Hans Rabeonys hus (Murhuset)

Siden 1909 har studenter i Stavanger kunnet bo i dette ærverdige Murbygget. Hvert eneste semester fylles huset med liv og røre og unge fra flere deler av verden.


Lyst å leie bynært, men samtidig fritt og fint?

I Hans Rabeonys hus finner vi studenter både fra VID vitenskapelige høyskole, men også fra andre institusjoner i Stavanger. Vi ønsker fortrinnsvis studenter eller unge i full jobb fra omkring 20-30 år.


Hybelutstyr

På hybelen er det seng og skap som basis. Ellers er det opp til deg hva du vil møblere med.

Kjøkkenet i tredje er utstyrt med det aller mest nødvendige. Det er felles bad i gangen i 2. etg og 3. etg. Vi etablerer stue for sosiale samlinger i 1. etasje.


Ledig nå!

Vi har ledig rom fra 1.8.19. Send søknad om leie for høstsemestret 2019 til trond.vigesdal@nms.no.

Fint om du skriver litt om deg selv som en søknad om plass.


Husets historie

«Hans Rabeonys hus» ble oppført i jugendstil og stod ferdig i 1914. Arkitekt: Carl Lindbom. Huset er vernet i kulturminneplanen. Huset har fått navn etter Hans Rabeony (1863-1956), født som slave, men ble kjøpt fri og studerte senere til prest på dette området. Han hadde sin tjeneste på Madagaskar.

Misjonsmarka 1

Misjonsmarka 1

Kontorer og lagermulighet til leie på Misjonsmarka 1, Stavanger


Sentralt plassert på Kampen i Stavanger finner vi Misjonsmarka 1. Eiendommen består av ca 3000 m2 over fire etasjer, med flere fløyer med kontorer og ulike møterom.

I foajeen er det ny foaje-café – en uformell møteplass for byggets leietakere. I tillegg har vi flere konferanserom: «Utsikt» til ca 40 personer, «Innsikt» til 6 personer. Det er også smårom for 2-3 personer, samt styrerom med møtebord og en kapasitet til 8 personer.


Ledige kontor og arealer – nå og framtid

Vi har nå noen ledige kontorarealer til organisasjoner og næringskunder. Kom gjerne innom for å få et inntrykk av de flotte kontormulighetene!

Vi ønsker også kontakt med aktører som vurderer å flytte på seg i løpet av de neste par årene.


Ledig nå:

1. etg.: Lite, nyoppusset kontorlandskap, ca 50 m2 med fire kontorplasser

2. etg.: Liten seksjon med 3-4 kontorer og lagerrom, ca 70 m2.

U. etg. Et enkeltkontor som kan kombineres med leie av lagerbod for mindre firma. Et par større kontorer med plass til en eller to ansatte, ca 18-20 m2.


Ledig fra medio 2020

To etasjefløyer med cellekontor for ca 40 medarbeidere inkludert spiserom, møterom, minikjøkken, rekvisita rom etc.


Ledig fra medio 2021

Tre etasjefløyer med klasserom, grupperom, møterom, resepsjon og kontorlandskap til leie. Tilpasset undervisningsformål.

Kristen Friskole, som i dag leier lokalene, bygger eget skolebygg på Solborgmarka og flytter dit medio 2021. Lokalene blir da ledige i Misjonsmarka 1.

Ta kontakt om du er på utkikk etter kontorer / lokaler til din virksomhet. Kontakt: Trond Vigesdal, trond.vigesdal@nms.no


Lagermulighet

I underetasjen finnes lagerboder i ulik størrelse til leie for næringskunder. Det er tørt og ventilert, med god adkomst inn kjøreport. Egen lossesone. Fri adkomst. Det er ulike størrelser, fra 6 m2 – 33 m2. Bodene kan slås sammen. Kjøreport 2,3 x 2,3 m. Høyde innvendig bod 2,8 m. Høyde gang 2,3 m.


Leietakere

I dag leier flere aktører, blant annet Det Norske Misjonsselskap, Det Norske Misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon NMS-U, Kristen Friskole, Søndagsskolen, Pluss reiser, Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag (Laget), Den Anglikanske Kirke og NMS Eiendommer as.

bottom of page