top of page
Header.jpg

ALLÈEN

Har du noen forslag til oss?

NMSE har presentert nye skisser for utvikling av Misjonsmarkå for Stavanger kommune. Både planavdelingen, kommunalutvalg og bydelsutvalg har fått presentasjonen og planene har fått en fin og positiv mottakelse. De nye skissene viser en utvikling av dagens regulerte skoletomt til fremtidige blandede formål innen offentlig tjenesteyting, nærhandel og bolig. Prosjektet har tatt sikte på å bevare de historiske bygningene Marie Føriedes hus(trehuset) og Hans Rebonyes hus (Murhuset), samt Lars Dahlesvei 3, alle bygninger som har stor historisk betydning for NMS. I tillegg er det spesielt vektlagt å få frem de grønne kvalitetene i området som utvikles fra dagens innregulerte bruk av skoletomten, til ny bruk med ca. 15.400m2 med ny offentlig tilgjengelig grøntstruktur.

Området har i forbindelse med utarbeidelse av planprogram fått stor offentlig oppmerksomhet, både fra naboer og andre samfunnsinteresserte borgere. NMSE og arkitektkontor Gottlieb Paludan har i videreutviklingen vektlagt å få til et tett samarbeid mellom dagens brukere, fremtidig brukere, naboer, offentlige myndigheter, studenter og myke trafikanter.
 

Nabolaget.png

Området har i forbindelse med utarbeidelse av planprogram fått stor offentlig oppmerksomhet, både fra naboer og andre samfunnsinteresserte borgere. NMSE og arkitektkontor Gottlieb Paludan har i videreutviklingen vektlagt å få til et tett samarbeid mellom dagens brukere, fremtidig brukere, naboer, offentlige myndigheter, studenter og myke trafikanter.

 

Forslaget som er utarbeidet medfører at det er mulighet for VID for ytterligere vekst, Stavanger kommunes uttalte mål om etablering av omsorgsboliger som studieplasser, studentboliger, boliger og ytterligere virksomheter er ivaretatt, samt at NMSE også ønsker å opprettholde det historiske perspektivet for egen organisasjon, bygning og ikke minst den vakreste og eldste alléen i Stavanger.

 

Vest i planområdet er det planlagt å opparbeide den historiske engelske park. Herunder sikter prosjektet å utvikle et nærmiljøanlegg som er åpent for alle brukere i tilknytning til prosjektet. Nærmiljøanlegget skal bestå av en 18-hulls softgolfbane (kort bane for softgolf, fotballgolf og frisbeegolf) og utvikler har som mål å få til et godt samspill med omgivelsene. Først ut skal det imidlertid etableres en konstruksjon med to Bocciabaner foran trehuset. Hertil er det også konkrete planer om å åpne en gjenbruksbutikk for golfutstyr og klær i underetasjen av trehuset.

Prosjektet skal utvikles med tydelige kvaliteter, og utbyggers visjon er å skape et område i Framtidens Kampen som er brukvervennlig og hvor det skal være godt å oppholde seg. Utbygger legger ut til utstrakt bruk av «pocket parks», det er et mål at omgivelser og brukere skal komme med innspill på hvordan prosjektet skal utvikles og hvilket innspill som skal programmeres nå og senere.

 

Prosjektet legger opp til høy grad av innovasjon. Prosjektet har som mål at det skal sertifiseres under BREEAM-Community, med særlig vektlegging av høy måloppnåelse og måling av prosjektets sosiale, økonomiske og bærekraftige påvirkning på omgivelsene. Prosjektet har en utbyggingsverdi i størrelsesorden 2,0 millarder over 10-15 år og har høye ambisjoner. Herunder har prosjektet også nedfelt som en verdi å ivareta bærekraftsmål nummer 17, samarbeid om å nå målene.  
 

Breem titles.jpg
Sitepic.jpg
Breem all togetehr.jpg

Forslaget er utarbeidet av Gottlieb Paludan arkitekter. VID ferdigstilles sommeren 2022.

Vil du vite mer om Allèen? last ned vår presentasjon

NMS draws.jpg
bottom of page