top of page
Header_NMSE.jpg
Historie.png

M12 

Nytt Campusbygg i for VID vitenskapelige høyskole og Misjonsselskapet i Stavanger

 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

I juni 2022 samler VID sin virksomhet i Rogaland i Stavanger i et renovert fakultetsbygg samt et nybygg i Misjonsmarka 12.

 

Høyskoletorget er videre omkranset av de to historiske byggene.

Det Norske Misjonsselskap (NMS) og NMS U vil etablere sin hovedadministrasjon i tredje etasje i nybygget.

nms_campus_aerial_1_web.jpg
bottom of page