top of page
Header_NMSE.jpg
Historie.png
Om Oss

Om Allèen

NMSE har presentert nye skisser for utvikling av Misjonsmarkå for Stavanger kommune. Både planavdelingen, kommunalutvalg og bydelsutvalg har fått presentasjonen og planene har fått en fin og positiv mottakelse. De nye skissene viser en utvikling av dagens regulerte skoletomt til fremtidige blandede formål innen offentlig tjenesteyting, nærhandel og bolig. Prosjektet har tatt sikte på å bevare de historiske bygningene Marie Føriedes hus(trehuset) og Hans Rebonyes hus (Murhuset), samt Lars Dahlesvei 3, alle bygninger som har stor historisk betydning for NMS. I tillegg er det spesielt vektlagt å få frem de grønne kvalitetene i området som utvikles fra dagens innregulerte bruk av skoletomten, til ny bruk med ca. 15.400m2 med ny offentlig tilgjengelig grøntstruktur.

M12 

Nytt Campusbygg i for VID vitenskapelige høyskole og Misjonsselskapet i Stavanger

 

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

I juni 2022 samler VID sin virksomhet i Rogaland i Stavanger i et renovert fakultetsbygg samt et nybygg i Misjonsmarka 12.

 

Høyskoletorget er videre omkranset av de to historiske byggene.

Det Norske Misjonsselskap (NMS) og NMS U vil etablere sin hovedadministrasjon i tredje etasje i nybygget.

nms_campus_aerial_1_web.jpg
bottom of page